Ο Σ.Φ.Η.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προκύψει από τις εκλογές της 27/06/2021 και αποτελείται από 8 Μέλη και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην διοίκηση και τη στρατηγική, μέσα στα πλαίσια του νόμου,του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Φ.Η.Π. :

Πρόεδρος: Γοτουχίδης Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος:  Ανεσίδης Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας: Κουρκούτα Νικολέτα

Ταμίας: Κυριακίδης Ευάγγελος

Τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Μέλος Δ.Σ: Βογιατζής Προκόπιος

Μέλος Δ.Σ: Κατσιμήρης Ιωακείμ

Μέλος Δ.Σ: Νεδέλκου Αικατερίνη

Μέλος Δ.Σ: Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Μέλος / Εκπρόσωπος: Εργαζομένων: Τσούκας Αντώνιος

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.  Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι τριμέλες και η σύνθεση του είναι η κάτωθι σύμφωνα με τις εκλογές τις 27/06/2021.

Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Φ.Η.Π. :

Πρόεδρος Ε.Σ: Κατή Σοφία

Μέλος Ε.Σ: Παναγάκης Αλέξιος

Μέλος Ε.Σ: Οικονομοπούλου Αικατερίνη