Η Πρωινά Δρομολόγια

  • ΒΕΡΟΙΑ έως 09:15
  • ΑΡΙΔΑΙΑ έως 10:00
  • ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΧΩΡΙΑ έως στις  10:00
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΧΩΡΙΑ έως 10:15
  • ΧΩΡΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ έως 10:25
  • ΕΔΕΣΣΑ έως 10:45
  • ΣΚΥΔΡΑ έως 11:00
  • ΝΑΟΥΣΑ έως 11:15

Απογευματινά Δρομολόγια

  • ΒΕΡΟΙΑ έως 12:30
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ έως 14:30